Co je pro tebe láska?
[What is love for you?]

Diplomová práce je výsledkem několikaměsíčního zabývání se tématem lásky. Uchopením asi nejzatíženějšího lidského slova, které oplývá mnoha emocemi, názory a výklady, vznikla autorská kniha s názvem „Co je pro tebe láska?“. Jedná se o sborník výpovědí anonymních respondentů na jednu jedinou otázku, jež je titulem knihy. Sedmdesát unikátních textů, které pracují jen a pouze s vlastní zkušeností a subjektivním přístupem každého jedince. Přijímám, nesoudím a předkládám k vlastnímu posouzení.Master thesis results from several months of working with the topic of love. Grasping probably the most frequently used human word associated with many emotions, opinions and explanations resulted into creating artist’s book entitled „What is Love for You?“. Collection of testimonies of anonymous respondents answering a simple question being the title of the book. Seventy unique texts illustrating solely the personal experience and subjective approach of every single individual. Accepting, not judging, submitting for your personal evaluation.

Artist’s book, 2019