Můj rok 2017 
[My year 2017]

Plakát pro workshop na téma „The Future“. Představuje výřez z tzv. „Wishes board„, nástěnky přání, na příslušný rok, kde autorka vlepuje a jinak naivně zdobí svá přání a prosby pro nadcházející rok s vidinou jejich splnění díky této technice „zhmotňování“ tužeb.Poster for a workshop with the topic „The Future“. It represents a segment from so called „Wishes board“ for a particular year, where the author pastes or in other ways naively decorates her wishes and prayers for the upcoming year with the vision of their fulfilling thanks to this technique of „materializing“ the desires.

Collage, illustration, 2017