La Dolce Vita

La Dolce Vita je karetní hra, inspirovaná životem Radima Bagára — acrobata a zručného řemeslníka, který musel v roce 1970 emigrovat z ČSSR do zahraničí. Radim, tzv. Bagič, je osoba, jejíž životním heslem je být šťastný a bavit se. Dokázal se poprat s obtížemi komunistického režimu právě díky jeho zábavnému úhlu pohledu na život. Atmosféra hry nás přenese do minulosti, kde hráči musí bojovat o přežití. Projekt je klauzurní práce.La Dolce Vita is a playing card game inspired by the life of Radim Bagar — aerobatic pilot and handy designer who had to emigrate in 1970 from ČSSR. Radim so-called Bagič is a person whose motto is to be happy and have fun. He was able to accept the difficulties of the Communist regime just because of his entertaining perspective. The feel of the game will transport us to the past where players had to struggle to survive. Project is a final semestral work.

Illustration, collage, 2018