Letní skicář
[Summer diary]

Letní studentský projekt. Zachycení drobných momentů a vložení je do papíru. Zpracováno různými technikami, pro podtrhnutí diverzity situací a emocí.Project perfect for summer. Capturing little moments and putting them on paper. Working with different techniques to underline the diversity of situations and emotions.

Combined techniques, illustration, collage, 2018