Malý princ 
[The Little Prince]

Autorská kniha velmi dobře známého příběhu prezentovaná ve velice specifické formě. Křehký svět zachycen ve čtyřech unikátních hvězdicových vazbách mosazných destiček. Obsahuje pak jednotlivé části příběhu, emotivních momentů Malého prince, související s autorčiným životem.Artist’s book of well known story presented in very specific way. Delicate world captured in four, every-each unique star-folded books. The content itself consists of the most touching moments, illustrations, in every part of Prince’s life related to author’s life.

Combined technique, brass plate, illustration, 2016