Malý princ 
[The Little Prince]

Scénář a režie vánoční studentské hry Malý princ pro naší Fakultu umění a designu UJEP.Script writing and co–directing of Christmas play for our Faculty of Art and Design at UJEP.

2018