Malý spektákl
[A little spectacle]

Zin vypravující příběh o kočičí populaci, která je zahlcena a předávkována šantou kočičí a jediný kdo je může zachránit je mocný kočičí bůh Don Negro. Příběh je ilustrován kolážovitou formou, surrealisticky a formován poetickými úryvky ze starých knih. Trochu příběhu nikomu nikdy nemůže uškodit…This is a little story about cat population. They’ve been overdose by a catnip and only Great God Don Negro could save them. The zine is illustrated as a collage and it’s accompanied by poetic extracted sentences from old books. A little story never killed nobody…

Combined techniques, illustration, collage, 2019