Myslivec 
[Game keeper]

Koncept a grafický návrh mobilní aplikace pro myslivce. Unikátní systém řeší problematiku podávání informací v reálném čase, pohyb myslivců v honitbě, evidenci činností členů a zvyšuje tak bezpečnost a organizovanost členů mysliveckých spolků. Projekt je závěrečná bakalářská práce.Design of a mobile application for game keepers. A unique system designed for helping people with logistics of local organizations, moving in hunting ground and helping to give real information in real life. Project is a final bachelor thesis.

Graphic design, 2017